Hà Tĩnh - điểm sáng trong “bản đồ” công nghiệp cả nước

Đăng ngày 20-07-2018 15:24

Sự tăng trưởng vượt bậc của công nghiệp thời gian gần đây dần đưa Hà Tĩnh trở thành điểm sáng trong “bản đồ công nghiệp” cả nước...

. . . . .