Hà Tĩnh đối thoại, tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu dịp 13/10

Đăng ngày 13-10-2021 07:34

Hội nghị đối thoại Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh với doanh nghiệp và tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu nhằm lắng nghe những chia sẻ, tâm tư, nguyện vọng và đề xuất, kiến nghị của doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để phát triển sản xuất kinh doanh

. . . . .