Hà Tĩnh giới thiệu các sản phẩm chủ lực đến người tiêu dùng thủ đô

Đăng ngày 05-11-2022 09:35

Sáng 4.11.2022, tại Hà Nội, Sở Công thương tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị xúc tiến thương mại kết nối, tiêu thụ các sản phẩm chủ lực của tỉnh vào các hệ thống phân phối trong và ngoài nước.

. . . . .