Hà Tĩnh hỗ trợ gần 700 triệu đồng cho công tác khuyến công

Đăng ngày 03-10-2019 08:49

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Hà Tĩnh đã tiến hành hỗ trợ 695 triệu đồng cho 3 doanh nghiệp và hộ sản xuất kinh doanh từ nguồn khuyến công địa phương đợt 1/2019.

. . . . .