03-10-2019 - 02:49

Hà Tĩnh hỗ trợ gần 700 triệu đồng cho công tác khuyến công

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Hà Tĩnh đã tiến hành hỗ trợ 695 triệu đồng cho 3 doanh nghiệp và hộ sản xuất kinh doanh từ nguồn khuyến công địa phương đợt 1/2019.

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Hà Tĩnh đã tiến hành hỗ trợ 695 triệu đồng cho 3 doanh nghiệp và hộ sản xuất kinh doanh từ nguồn khuyến công địa phương đợt 1/2019.

Hà Tĩnh hỗ trợ gần 700 triệu đồng cho công tác khuyến côngHộ kinh doanh Nguyễn Trung Kiên ở Cụm CN Trung Lương (TX Hồng Lĩnh) được hỗ trợ 250 triệu đồng

Theo Quyết định số 3093/QĐ ngày 18/9/2019, UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt các đề án khuyến công địa phương đợt 1/2019 với tổng kinh phí thực hiện 2,335 tỷ đồng, trong đó, nguồn khuyến công 695 triệu đồng, nguồn đối ứng của các cơ sở 1,640 tỷ đồng.

Số tiền 695 triệu đồng từ nguồn khuyến công để hỗ trợ cho 3 doanh nghiệp và hộ sản xuất kinh doanh đầu tư máy móc vào sản xuất CN - TTCN.

Hà Tĩnh hỗ trợ gần 700 triệu đồng cho công tác khuyến côngHộ kinh doanh Đặng Văn An ở làng nghề mộc Yên Huy (Can Lộc) nhận hỗ trợ 270 triệu đồng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất

Cụ thể, hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiến tiến vào sản xuất gạch không nung siệu nhẹ cho hộ kinh doanh Nguyễn Trung Kiên ở Cụm CN Trung Lương (TX Hồng Lĩnh) 250 triệu đồng;

Hỗ trợ máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất đồ mộc cho hộ kinh doanh Đặng Văn An ở Cụm Công nghiệp Yên Huy (Can Lộc) 270 triệu đồng

Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất đồ mộc dân dụng từ gỗ rừng trồng cho Công ty TNHH Việt Quang (thị trấn Đức Thọ) 175 triệu đồng.

Theo Hữu Trung/Baohatinh.vn

. . . . .