Hà Tĩnh hưởng ứng ngày ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam - Online Friday

Đăng ngày 30-11-2020 14:28

Sở Công thương kêu gọi các doanh nghiệp tham gia “Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam - Online Friday 2020” vào thứ 6, ngày 4/12 nhằm đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử trên địa bàn và phổ biến hàng hóa của Hà Tĩnh với người tiêu dùng trong nước.

. . . . .