Hà Tĩnh khai mạc Lễ hội Cam và các sản phẩm nông nghiệp lần thứ 6 năm 2023

Đăng ngày 25-11-2023 14:56

Tối ngày 24/11/2023, tại Quảng trường Trần Phú, UBND tỉnh Hà Tĩnh khai mạc lễ hội cam các sản phẩm nông nghiệp Hà Tĩnh lần thứ 6 năm 2023. Tôn vinh sản phẩm công nghiệp nông thôn cấp tỉnh, năm 2023 cho 40 sản phẩm của 35 doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh.

. . . . .