Hà Tĩnh linh hoạt, chủ động kiểm soát chỉ số giá tiêu dùng

Đăng ngày 07-05-2024 14:22

Trước sự xuất hiện đồng thời của nhiều yếu tố bất lợi, Hà Tĩnh đang căn cơ các giải pháp nhằm bình ổn chỉ số giá tiêu dùng (CPI), kiểm soát tốt lạm phát.

. . . . .