Hà Tĩnh phấn đấu thành lập mới 1.100 doanh nghiệp trong năm 2024

Đăng ngày 22-01-2024 10:19

Bước sang năm mới 2024, bên canh các đơn vị doanh nghiệp cũ bắt tay vào sản xuất kinh doanh với kỳ vọng một năm hoạt động hiệu quả, hoàn thành thắng lợi kế hoạch đề ra thì trong năm 2024, Hà Tĩnh phấn đấu thành lập mới 1.100 doanh nghiệp và đưa doanh nghiệp đi vào hoạt động hiệu quả, góp phần vào phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

. . . . .