Hà Tĩnh phát động thi trực tuyến tìm hiểu cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"

Đăng ngày 01-06-2022 09:05

Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh kêu gọi các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

. . . . .