Hà Tĩnh tạm dừng hoạt động các cơ sở không thiết yếu tại vùng cách ly y tế

Đăng ngày 11-06-2021 07:57

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có văn bản yêu cầu tạm dừng hoạt động các cơ sở không thiết yếu tại vùng cách ly y tế để phòng chống dịch bệnh Covid-19.

. . . . .