Hà Tĩnh tăng cường triển khai Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Đăng ngày 28-03-2023 09:53

Vừa qua, Ban Chỉ đạo CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh Hà Tĩnh vừa ra Công văn số 12/CV-BCĐTCVĐ ngày 23 tháng 3 năm 2023 chỉ đạo Tăng cường triển khai Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

. . . . .