Hà Tĩnh thành lập 110 doanh nghiệp chỉ trong một tháng

Đăng ngày 28-05-2019 10:44

Theo thông tin từ Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh, trong tháng 4/2019, Hà Tĩnh có 110 doanh nghiệp được thành lập mới, tăng 13,4% số lượng so với cùng kỳ năm 2018.

. . . . .