Hà Tĩnh thu ngân sách tăng khá, vững tin cán mốc 17.500 tỷ đồng

Đăng ngày 29-04-2024 14:23

Đi qua 1/3 chặng đường của năm 2024, Hà Tĩnh thu ngân sách ước đạt hơn 6.228 tỷ đồng (bằng 35,5% dự toán cả năm). Tổng thu tăng cho thấy sự tăng trưởng tích cực của KT-XH những tháng đầu năm

. . . . .