Nông dân Hà Tĩnh ra quân làm đất, khởi động vụ xuân 2024

Đăng ngày 28-12-2023 14:15

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, nông dân các địa phương ở Hà Tĩnh đang đồng loạt ra đồng làm đất, chuẩn bị điều kiện xuống giống vụ lúa xuân năm 2024 theo khung lịch thời vụ.

. . . . .