11-02-2020 - 09:13

Hà Tĩnh thưởng gần 2 tỷ đồng cho các sản phẩm OCOP đạt 3 sao, 4 sao

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Tiến Hưng vừa ký ban hành Quyết định số 513/QĐ-UBND về việc phân bổ kinh phí thưởng cho các sản phẩm OCOP đạt 3 sao, 4 sao đợt 2 năm 2019.

Cam giòn Thượng Lộc đạt chuẩn 4 sao

Theo đó, tỉnh sẽ trích 1,930 tỷ đồng thưởng cho 63 sản phẩm OCOP Hà Tĩnh đạt hạng 3 sao, 4 sao. Trong đó, có 2 sản phẩm đạt hạng 4 sao được thưởng 50 triệu đồng/1 sản phẩm (Nhung hươu tán bột khô Chiến Sơn và Cam giòn Xuân Hòa Thượng Lộc); 61 sản phẩm đạt hạng 3 sao được thưởng 30 triệu đồng/ mỗi sản phẩm.

Kinh phí thưởng này được trích từ nguồn vốn thực hiện chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn và cơ chế xây dựng nông thôn mới. 

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh giao các tổ chức, cá nhân có sản phẩm được hỗ trợ thực hiện đầy đủ hồ sơ theo quy định tại Khoản 3 Điều 18 Quyết định số 868/QĐ-UBND ngày 26/3/2019 của UBND tỉnh.