Hà Tĩnh tiến hành thu thập thông tin đánh giá tác động của dịch Covid-19 đến doanh nghiệp lần 2

Đăng ngày 07-09-2020 14:33

Từ ngày 10 - 20/9, Cục Thống kê Hà Tĩnh tiếp tục khảo sát, thu thập thông tin đánh giá tác động của dịch Covid-19 đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp lần thứ 2 trên trang web http://thongkedoanhnghiep.gso.gov.vn.

. . . . .