Hà Tĩnh tiếp nhận 769 giấy đề nghị giãn nộp thuế và tiền thuê đất của doanh nghiệp

Đăng ngày 04-05-2020 09:10

Theo thông tin từ Cục Thuế Hà Tĩnh, tính đến ngày 4/5/2020, ngành thuế đã tiếp nhận 769 giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất của doanh nghiệp theo Nghị định số 41/2020/NĐ-CP.

. . . . .