Hà Tĩnh trao chứng nhận cho các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2021

Đăng ngày 13-12-2021 09:49

Hà Tĩnh có 41 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh và 5 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia năm 2021. Đây là những sản phẩm đạt chất lượng, giá trị sử dụng cao, đáp ứng được thị hiếu của người tiêu dùng.

. . . . .