Hà Tĩnh: Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp 7 tháng ước tăng gần 21%

Đăng ngày 30-07-2021 14:36

Mặc dù ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nhưng kết quả sản xuất công nghiệp trên địa bàn Hà Tĩnh 7 tháng năm 2021 vẫn đạt mức tăng khá.

. . . . .