Hà Tĩnh – điểm đến hấp dẫn của nhà đầu tư

Đăng ngày 04-10-2018 07:12

Với nhiều tiềm năng, lợi thế cùng những cơ chế, chính sách đồng bộ, đến nay, Hà Tĩnh đã thu hút gần 12 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và tiếp tục là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư.

. . . . .