Hà Tĩnh: Kim ngạch xuất khẩu 4 tháng tăng 48,89%

Đăng ngày 02-05-2019 10:57

Hoạt động xuất khẩu của Hà Tĩnh tiếp tục giữ vững tốc độ tăng trưởng ổn định với kim ngạch xuất khẩu 4 tháng qua đạt 306,76 triệu USD, tăng 48,89% so với cùng kỳ.

. . . . .