Hà Tĩnh: Kim ngạch xuất khẩu tháng 6 tăng 27%

Đăng ngày 06-07-2023 10:42

Năm 2023 Hà Tĩnh đặt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu đạt 2 tỷ USD, vậy nhưng mới đi qua nửa chặng đường của năm con số này đã đạt hơn 1,3 tỷ USD, bằng 65% kế hoạch năm. Kết quả này đã khẳng định sự nỗ lực của các cấp, các ngành nhất là các doanh nghiệp trong đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng cường mở rộng thị trường, đưa sản phẩm Hà Tĩnh vươn ra thị trường quốc tế.

. . . . .