Hà Tĩnh: Nhiều sắc thuế được gia hạn trong năm 2021

Đăng ngày 06-05-2021 16:10

Cục Thuế Hà Tĩnh đang hướng dẫn người nộp thuế trên địa bàn triển khai các thủ tục để được thụ hưởng chính sách theo Nghị định số 52/2021/NĐ-CP (Nghị định 52)

. . . . .