Hà Tĩnh – Quảng Trị kết nối giao thương, tiêu thụ sản phẩm đặc sản

Đăng ngày 01-11-2021 10:00

Sáng 29/10, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Hà Tĩnh (Sở Công thương Hà Tĩnh) phối hợp với Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và Du lịch Quảng Trị tổ chức hội nghị giao thương trực tuyến tiêu thụ sản phẩm giữa các doanh nghiệp 2 tỉnh.

. . . . .