Hà Tĩnh: Quý I, bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 23,84%

Đăng ngày 08-04-2023 10:41

Hoạt động thương mại, dịch vụ diễn ra khá sôi động đã đưa kết quả tổng mức bán lẻ hàng hóa quý I/2023 tăng 23,84% so với cùng kỳ năm trước...

. . . . .