Hà Tĩnh: Tổng mức bán lẻ hàng hoá quý I tăng 13,88%

Đăng ngày 29-03-2019 10:27

Thông tin từ Cục Thống kê Hà Tĩnh, tổng mức bán lẻ hàng hoá quý I/2019 dự tính đạt hơn 9.850,06 tỷ đồng, tăng 13,88% so với cùng kỳ năm trước.

. . . . .