Hà Tĩnh: Vốn đầu tư ngân sách địa phương quản lý đạt hơn 900 tỷ đồng

Đăng ngày 06-05-2019 11:00

Theo báo cáo của Cục Thống kê Hà Tĩnh, 4 tháng đầu năm 2019, vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý ước đạt 904,34 tỷ đồng.

. . . . .