Hai kịch bản tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2023

Đăng ngày 23-11-2022 15:27

Sự phục hồi của nền kinh tế Việt Nam trong năm 2023 sẽ tiếp tục được hưởng lợi từ việc thực hiện Chương trình phục hồi kinh tế 2022 - 2023.

. . . . .