Hàng nghìn DN ngừng hoạt động, ngành thuế "ôm" 104 tỷ đồng nợ xấu

Đăng ngày 01-08-2018 15:12

Tính đến ngày 25/7, số nợ khó thu của các doanh nghiệp đã ngừng hoạt động tại Cục Thuế Hà Tĩnh là hơn 104 tỷ đồng. Đây là những doanh nghiệp đã mất năng lực hành vi dân sự, bỏ địa chỉ kinh doanh, chờ giải thể, mất khả năng thanh toán.

. . . . .