Hiệu quả kinh tế từ mô hình Tổ hợp tác nuôi ong trên địa bàn xã Quang Diệm

Đăng ngày 10-06-2023 15:20

Với mục đích cùng giúp nhau phát triển nghề nuôi ong lấy mật, một số hộ dân ở xã Quang Diệm đã liên kết thành lập Tổ hợp tác nuôi ong Tình Diệm. Không chỉ khai thác được tiềm năng, lợi thế của địa phương mà còn khơi dậy tính tự chủ, mạnh dạn làm kinh tế theo mô hình kinh tế tập thể của các thành viên, góp phần nâng cao thu nhập cho bà con.

. . . . .