Hỗ trợ hơn 8.000 tỷ đồng cao tốc Bắc - Nam qua Nghệ An, Hà Tĩnh

Đăng ngày 07-05-2019 16:43

Dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn Diễn Châu (Nghệ An) - Bãi Vọt (Hà Tĩnh) được Nhà nước hỗ trợ 8.077 tỷ đồng vốn trái phiếu Chính phủ.

. . . . .