Tư vấn hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp

Đăng ký kinh doanh Dịch vụ Thẩm định giá Gửi Câu Hỏi
Câu hỏi :
Công ty chúng tôi đã đăng ký bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh: dịch vụ thẩm định giá, đăng ký qua mạng. Chúng tôi đã nhận được sự trả lời từ Sở kế họach và Đầu tư là phải nộp hồ sơ trực tiếp để được hướng dẫn, tuy nhiên chúng tôi rất mong muốn nhận được sự hướng dẫn việc đăng ký bổ sung ngành nghề này qua Mạng Đối thọai doanh nghiệp.
Người hỏi: Nguyễn Sơn Tùng ( 27/06/2018)
Câu trả lời :
Cơ quan trả lời: Căn cứ Điều 14- Pháp lệnh Giá ban hành ngày 08/05/2002 theo Lệnh số 10/2002/L-CTN ngày 08/05/2002... Ngày trả lời: 27/06/2018

Căn cứ Điều 14- Pháp lệnh Giá ban hành ngày 08/05/2002 theo Lệnh số 10/2002/L-CTN ngày 08/05/2002 của Chủ tịch nước về doanh nghiệp thẩm định giá thì:”
1. Doanh nghiệp thẩm định giá bao gồm doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác. Chính phủ quy định hình thức tổ chức và điều kiện thành lập doanh nghiệp thẩm định giá
2. Tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện theo quy định của Chính phủ được thành lập doanh nghiệp thẩm định giá”.

Tuy nhiên đến nay vẫn chưa vẫn có văn bản hướng dẫn về việc thi hành pháp lệnh trên, nên quý Ông (bà) chưa thể đăng ký kinh doanh ngành nghề định giá bất động sản.


[Trở về]
Phản hồi bạn đọc