Tư vấn hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp

Xuất hóa đơn trả hàng Gửi Câu Hỏi
Câu hỏi :
Trước đây Công Ty chúng tôi có bán mặt hàng A với thuế suất GTGT là 10%, nhưng theo thông tư hiện tại thì mặt hàng này thuế GTGT là “không chịu thuế”, hoặc ngược lại trước đây bán mặt hàng B là “ không chịu thuế” và hiện tại thuế GTGT 10%. Vậy trong 2 TH nêu trên khi KH trả hàng tại thời điểm hiện tại thì KH sẽ xuất hóa đơn trả hàng như thế nào ?
Người hỏi: Phan Văn Giáp ( 10/05/2018)
Câu trả lời :
Cơ quan trả lời: Căn cứ Khoản 2.8, Phụ lục 4 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn... Ngày trả lời: 10/05/2018

Căn cứ Khoản 2.8, Phụ lục 4 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định về việc lập hóa đơn trả lại hàng.

Căn cứ quy định trên, trường hợp tổ chức, cá nhân mua hàng hoá, người bán đã xuất hoá đơn, người mua đã nhận hàng, nhưng sau đó người mua phát hiện hàng hoá không đúng quy cách, chất lượng phải trả lại toàn bộ hay một phần hàng hoá, khi xuất hàng trả lại cho người bán, người mua phải lập hoá đơn, trên hoá đơn ghi rõ mặt hàng, số lượng hàng hoá trả lại, giá bán, thuế suất thuế GTGT theo đúng hóa đơn đã mua hàng hóa và trả lại cho người bán do không đúng quy cách, chất lượng, tiền thuế GTGT (nếu có).


[Trở về]
Phản hồi bạn đọc