Tư vấn hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp

Hợp đồng lao động Gửi Câu Hỏi
Câu hỏi :
Kính gửi: Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội Cty có vướng mắc như sau: Cty ký hợp đồng đầu tiên với người lao động (NLĐ) là hợp đồng đào tạo 02 tháng, sau đó tiếp tục ký hợp đồng lao động 1 năm. Đến nay hợp đồng lao động 1 năm này đã đáo hạn và tiếp tục ký hợp đồng mới cho NLĐ. Vậy hợp đồng mới này chúng tôi ký có thời hạn hay không xác định thời hạn. Rất mong nhận được sự hướng dẫn về vấn đề nêu trên từ quí sở. Trân trọngkính chào./.
Người hỏi: Bùi Quang Khải ( 28/06/2018)
Câu trả lời :
Cơ quan trả lời: 1. Về loại hợp đồng lao động: Theo quy định tại khoản 1 Điều 22 Bộ Luật lao động, hợp đồng lao... Ngày trả lời: 28/06/2018

1. Về loại hợp đồng lao động: Theo quy định tại khoản 1 Điều 22 Bộ Luật lao động, hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong ba loại sau: 
- Hợp đồng lao động không xác định thời hạn.
- Hợp đồng lao động xác định thời hạn.
- Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.
2. Theo khoản 2 Điều 22 Bộ luật lao động năm 2012 quy định: “Khi hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời gian 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; nếu không ký kết hợp động lao động mới thì hợp động đã giao kết theo quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 22 Bộ luật lao động (hợp đồng lao động xác định thời hạn) trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn và hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm c Khoản 1 Điều 22 Bộ luật lao động (hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng) trở thành hợp đồng lao động xác định thời hạn với thời hạn là 24 tháng.
Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng lao động xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 1 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn”.
Theo khoản 3 Điều 22 Bộ luật lao động năm 2012 quy định: “Không được giao kết hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng để làm những công việc có tính chất thường xuyên từ 12 tháng trở lên, trừ trường hợp phải tạm thời thay thế người lao động đi làm nghĩa vụ quân sự, nghỉ theo chế độ thai sản, ốm đau, tai nạn lao động hoặc nghỉ việc có tính chất tạm thời khác”.
Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị công ty nghiên cứu các quy định nêu trên để xác định và thực hiện theo quy định./.


[Trở về]
Phản hồi bạn đọc