Tư vấn hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp

Đền bù thiệt hại Gửi Câu Hỏi
Câu hỏi :
Các DN dịch vụ dầu Diesel cho tàu thuyền tại xã Cảnh Dương chúng tôi kính đề nghị các cấp, các ban ngành chức năng cần trực tiếp kiểm tra, xem xét thực tế thiệt hại mà các DN chúng tôi phải gánh chịu trong thời gian qua và chúng tôi cũng đề nghị cấp trên không nhầm lẫn việc kinh doanh xăng dầu trên trục quốc lộ phục vụ cho phương tiện ô tô với dịch vụ dầu Diesel cho tàu thuyền trực tiếp đánh bắt cá biển. Đề nghị cơ quan có thẩm quyền có quan điểm thực tế, công tâm hơn trong việc đền bù thiệt hại.
Người hỏi: Nguyễn Văn Toàn ( 12/02/2019)
Câu trả lời :
Cơ quan trả lời: Ngày trả lời: 12/02/2019
[Trở về]
Phản hồi bạn đọc