Tư vấn hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp

Quyền lợi của người lao động khi công ty tạm ngừng SXKD Gửi Câu Hỏi
Câu hỏi :
Tôi là Nguyễn Tất Thắng, cán bộ công đoàn Công ty cổ phần Vinafor-Vinh, xin được hỏi cơ quan một việc như sau: Công ty chúng tôi được cổ phần hóa năm 2005 có vốn Điều lệ 2,5 tỷ đồng trong đó Nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối với tỷ lệ 63,21%. Ngày 01 tháng 8 năm 2016 Công ty có thông báo tạm ngừng hoạt động SXKD tại Xí nghiệp Bến thủy trong thời gian chưa có đơn hàng kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2016 cho đến khi Công ty ký được đơn hàng mới. Trong thời gian Xí nghiệp tạm dừng hoạt động SXKD thi toàn bộ cán bộ công nhân viên làm việc tại Xí nghiệp tạm thới nghỉ nghỉ việc không lương và đóng 21,5% BHXH. Vậy chúng tôi xin hỏi cơ quan chức năng số lao động này khi chấm dứt HĐLĐ thì Công ty có phải chi trả tiền trợ cấp thôi việc theo điều 49 của Bộ luật Lao động năm 2012 không. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn.
Người hỏi: Nguyễn Tất Thắng ( 23/02/2019)
Câu trả lời :
Cơ quan trả lời: Ngày trả lời: 23/02/2019
[Trở về]
Phản hồi bạn đọc