Tư vấn hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp

Phương pháp thanh toán chi phí hạng mục chung Gửi Câu Hỏi
Câu hỏi :
Kính gửi quý cơ quan! Chúng tôi xin hỏi về phương pháp thanh toán chi phí hạng mục chung như sau: Chúng tôi đã và đang thực hiện một số gói thầu nhỏ thuộc nguồn vốn ngân sách Quốc phòng, hợp đồng chỉ định thầu, giá hợp đồng theo đơn giá cố định. Khi ký hợp đồng có ký giá trị chi phí xây dựng + chi phí hạng mục chung gồm (chi phí nhà tạm... tính bằng 1% GXD; Chi phí một số công tác không xác định được khối lượng từ thiết kế = 2,5% GXD). Tới nay khi quyết toán chủ đầu tư yêu cầu quyết toán chi phí hạng hạng mục chung bằng phương pháp giải trình có hợp lý không? Các gói thầu đơn vị chúng tôi thực hiện quá nhỏ, thời gian ngắn (100 hoặc <1 tỷ đồng, thời gian từ 15 đến 30 ngày). Kính mong quý Cơ quan giải thích sớm. Xin cảm ơn!
Người hỏi: Trương Thanh Thơm ( 25/02/2019)
Câu trả lời :
Cơ quan trả lời: Ngày trả lời: 25/02/2019
[Trở về]
Phản hồi bạn đọc