Tư vấn hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp

Tiền lương Gửi Câu Hỏi
Câu hỏi :
Xin hỏi công ty TNHH 100% vốn chủ sở hữu nhà nước khi trả lương cho người quản lý công ty theo phụ lục II, Nghị định số 52/2016/NĐ-CP của Chính phủ, ngoài khoản lương cơ bản theo phụ lục II này người quản lý công ty TNHH 100% vốn nhà nước có còn được trả thêm khoản phụ cấp khu vực công ty đứng chân trên địa bàn không? Xin chân thành cảm ơn!
Người hỏi: Dương Văn Toàn ( 28/02/2019)
Câu trả lời :
Cơ quan trả lời: Ngày trả lời: 28/02/2019
[Trở về]
Phản hồi bạn đọc