Tư vấn hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp

Đăng kí lại giấy phép kinh doanh Gửi Câu Hỏi
Câu hỏi :
Ngày 23/4/2012 công ty chúng tôi được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với danh sách thành viên góp vốn là 2 người. Ngày 2/3/2018 công ty chúng tôi tăng số thành viên góp vốn và đã làm xong thủ tục và được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới với số thành viên góp vốn là 4 người. Xin hỏi công ty chúng tôi có phải đăng ký lại với cơ quan Thuế thay đổi thông tin không? Và nếu đăng ký lại thủ tục đăng ký như thế nào? làm theo mẫu nào ? Xin chân thành cảm ơn
Người hỏi: Thu Thủy ( 01/09/2019)
Câu trả lời :
Cơ quan trả lời: Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh Ngày trả lời: 01/09/2019

Tại Điều Khoản 1, Điều 12
Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về
đăng ký thuế 
“ Điều 12. Trách nhiệm, thời hạn và địa điểm nộp hồ sơ thay đổi thông tin
đăng ký thuế của người nộp thuế.”
Việc thay đổi thông tin đăng ký thuế thực hiện theo quy định tại Điều 27
Luật quản lý thuế, cụ thể:
1. Doanh nghiệp đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế tại cơ quan
đăng ký kinh doanh theo hướng dẫn tại Nghị định của Chính phủ về đăng ký
doanh nghiệp và các văn bản hiện hành. Trường hợp các doanh nghiệp, đơn vị
trực thuộc của doanh nghiệp thay đổi địa chỉ trụ sở kinh doanh dẫn đến thay
đổi cơ quan thuế quản lý, trước khi đăng ký thay đổi thông tin với cơ quan
đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp phải thông báo thay đổi thông tin và thực
hiện các thủ tục liên quan về thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp theo quy
định tại Khoản 2 Điều 13 Thông tư này.”
Căn cứ vào quy định nêu trên trường hợp Công ty TNHH Huang Xi
(Công ty) có thay đổi về số thành viên góp vốn thì Doanh nghiệp đăng ký thay
đổi thông tin đăng ký thuế tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh do vậy
trường hợp này Công ty không phải làm thủ tục với cơ quan thuế


[Trở về]
Phản hồi bạn đọc