Tư vấn hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp

Loại hình công ty ? Gửi Câu Hỏi
Câu hỏi :
Gia đình tôi chuyên thu mua lạc, đậu bán ra thị trường, số lượng lớn và thường xuyên. Tôi muốn thành lập công ty để mở rộng sản xuất kinh doanh? Xin cơ quan cho biết loại hình công ty nào phù hợp với điều kiện sản xuất của tôi?
Người hỏi: Nguyễn Công Đức ( 15/10/2019)
Câu trả lời :
Cơ quan trả lời: Ngày trả lời: 15/10/2019
[Trở về]
Phản hồi bạn đọc