Tư vấn hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp

Thuế Gửi Câu Hỏi
Câu hỏi :
Bố tôi là thương binh, đứng tên thnahf lập công ty nông nghiệp. Xin hỏi công ty bố tôi có được miễn thuế không ?
Người hỏi: Đậu Cường ( 17/10/2019)
Câu trả lời :
Cơ quan trả lời: Ngày trả lời: 17/10/2019
[Trở về]
Phản hồi bạn đọc