Tư vấn hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp

chính sách nào về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo Gửi Câu Hỏi
Câu hỏi :
Trên địa bàn tỉnh có chính sách nào về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo
Người hỏi: Nguyễn Văn Thông ( 18/11/2019)
Câu trả lời :
Cơ quan trả lời: Tổ tư vấn pháp lý Ngày trả lời: 18/11/2019

 Chính sách về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo được quy định tại Nghị Quyết NQ-91-2018-HDND ngày 18/07/2018 về Một số chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tình Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo


Current rating:
[Trở về]
Phản hồi bạn đọc