Tư vấn hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp

Quy định về con dấu của Doanh nghiệp Gửi Câu Hỏi
Câu hỏi :
Tôi muốn hỏi doanh nghiệp có phải thông báo mẫu dấu trước khi dùng không?
Người hỏi: Nguyễn Công Thành Toản ( 25/03/2021)
Câu trả lời :
Cơ quan trả lời: Tổ tư vấn pháp lý DN Ngày trả lời: 25/03/2021

 Trước  đây, khi sử dụng, doanh nghiệp có nghĩa vụ thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (theo khoản 2 Điều 44 Luật Doanh nghiệp năm 2014).

Còn Luật Doanh nghiệp mới không quy định doanh nghiệp phải thông báo mẫu dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh.

Theo đó, Luật này quy định dấu bao gồm dấu được làm tại các cơ sở khắc dấu hoặc dưới hình thức chữ ký số theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử và chữ ký số.

Doanh nghiệp được quyết định loại dấu; quyết định số lượng, hình thức và nội dung dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện và đơn vị khác của doanh nghiệp.


Current rating:
[Trở về]
Phản hồi bạn đọc