Tư vấn hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp

Chế độ lương hưu Gửi Câu Hỏi
Câu hỏi :
Mẹ tôi đủ 55 tuổi và có quyết định nghỉ việc hưởng hưu trí. Nhưng thời gian trước đó đóng Bảo hiểm thất nghiệp của mẹ tôi chưa được hưởng lần nào, vậy mẹ tôi có vừa được hưởng hưu trí, vừa hưởng trợ cấp thất nghiệp không?
Người hỏi: La Thu Sương ( 05/04/2022)
Câu trả lời :
Cơ quan trả lời: Tổ tư vấn pháp lý Ngày trả lời: 05/04/2022

Tại điểm b khoản 1 Điều 49 Luật Việc làm năm 2013, quy định: Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 43 của Luật này đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:

1. Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp sau đây:

a) Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật;

b) Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;

Theo đó, trường hợp của mẹ bạn không được vừa được hưởng hưu trí, vừa hưởng trợ cấp thất nghiệp.


[Trở về]
Phản hồi bạn đọc