Tư vấn hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp

Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự Gửi Câu Hỏi
Câu hỏi :
Chủ hộ kinh doanh (người Việt Nam) kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự thì có được ủy quyền cho người khác đứng tên trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự không?
Người hỏi: Phùng Thị Luyến ( 30/03/2023)
Câu trả lời :
Cơ quan trả lời: Tổ tư vấn pháp lý Ngày trả lời: 30/03/2023

Người được ủy quyền đứng tên trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự đối với chủ hộ kinh doanh cá thể sẽ không được ủy quyền cho người không có tên trong đăng ký kinh doanh đứng tên trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ninh, trật tự khi không đáp ứng điều kiện theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016.


[Trở về]
Phản hồi bạn đọc