Tư vấn hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp

Điều kiện an ninh trật tự trong lĩnh vực kinh doanh Gửi Câu Hỏi
Câu hỏi :
Loại hình cho vay tiền bằng hình thức cầm giấy tờ xe chính chủ nhưng không cầm cố tài sản có phải là ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự không?
Người hỏi: Nguyễn Huy Cường ( 30/03/2023)
Câu trả lời :
Cơ quan trả lời: Tổ tư vấn pháp lý Ngày trả lời: 30/03/2023

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 3 Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 thì kinh doanh dịch vụ cầm đồ, gồm: kinh doanh dịch vụ cho vay tiền mà người vay tiền phải có tài sản hợp pháp mang đến cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ để cầm cố. Vì vậy, loại hình cho vay tiền bằng hình thức cầm giấy tờ xe chính chủ nhưng không cầm cố tài sản là loại hình cho vay tài chính không phải là ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự.


[Trở về]
Phản hồi bạn đọc