Tư vấn hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp

Thang lương, bảng lương Gửi Câu Hỏi
Câu hỏi :
Khi doanh nghiệp thực hiện gửi thang lương, bảng lương tới cơ quan quản lý nhà nước thì cơ quan này có phải trả lời bằng văn bản cho doanh nghiệp không?
Người hỏi: Phan Tú Anh ( 17/04/2023)
Câu trả lời :
Cơ quan trả lời: Tổ tư vấn pháp lý Ngày trả lời: 17/04/2023

Khi doanh nghiệp thực hiện gửi thang lương, bảng lương định mức lao động tới cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện theo quy định thì cơ quan này có trách nhiệm tiếp nhận, rà soát, kiểm tra. Trường hợp phát hiện nội dung không đúng quy định thì có văn bản yêu cầu doanh nghiệp sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung theo đúng quy định (Điểm b Khoản 2 Điều 10 Nghị định số 49/2013/NĐ-CP)


[Trở về]
Phản hồi bạn đọc