Tư vấn hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp

Sản xuất con dấu Gửi Câu Hỏi
Câu hỏi :
Cơ sở khắc dấu của tôi đã được Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để sản xuất con dấu, vậy tôi có được phép sản xuất con dấu có hình quốc huy hay không?
Người hỏi: Lê Mạnh Tuấn ( 21/04/2023)
Câu trả lời :
Cơ quan trả lời: Tổ Tư vấn Pháp Lý Ngày trả lời: 21/04/2023

Tại khoản 1 Điều 13 Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện đã quy định: “Chỉ cơ sở kinh doanh thuộc Bộ Công an mới được sản xuất con dấu có hình Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Vì vậy, nếu cơ sở kinh doanh sản xuất con dấu không thuộc đơn vị của Bộ Công an thì không được phép sản xuất con dấu có hình quốc huy.


[Trở về]
Phản hồi bạn đọc