Tư vấn hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp

Thủ tục thẩm định thiết kế cơ sở Gửi Câu Hỏi
Câu hỏi :
Xin hỏi về Thủ tục Thẩm định thiết kế cơ sở các công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ thuộc nhóm B, C?
Người hỏi: Dương Anh Đức ( 24/04/2023)
Câu trả lời :
Cơ quan trả lời: Tổ tư vấn Pháp lý Ngày trả lời: 24/04/2023

Căn cứ Quyết định số 1272/QĐ-UBND ngày 26/7/2018 của UBND tỉnh Hà Nam về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương trên địa bàn tỉnh Hà Nam thì Thủ tục Thẩm định thiết kế cơ sở các công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ thuộc nhóm B, Cđược thực hiện như sau:

Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ, nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Hà Nam, địa chỉ số 07 đường Trần Phú, phường Quang Trung, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam hoặc qua đường bưu điện. 

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xem xét tiếp nhận hồ sơ và chuyển về phòng Kỹ thuật an toàn – môi trường.

- Bước 3: Phòng Kỹ thuật an toàn – môi trườngnghiên cứu giải quyết hồ sơ trình lãnh đạo Sở.

- Bước 4: Nhận kết quả:Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Hà Nam hoặc qua đường bưu điện.

Thành phần hồ sơ:

1.Tờ trình theo quy định tại Mẫu số 01 Phụ lục II Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ.

2. Văn bản pháp lý:

- Công văn về Chủ trương cấp phép thăm dò khoáng sản của UBND tỉnh.

- Giấy phép thăm dò khoáng sản của UBND tỉnh.

- Quyết định phê duyệt trữ lượng của UBND tỉnh.

3. Sự phù hợp, hồ sơ, tài liệu thăm dò, thiết kế

3.1. Hồ sơ thăm dò, khảo sát xây dựng phục vụ lập thiết kế cơ sở

3.2. Hồ sơ thiết kế cơ sở

4. Hồ sơ năng lực các nhà thầu

4.1. Nhà thầu thăm dò, khảo sát thiết kế (Giấy phép thành lập doanh nghiệp, Giấy phép đăng ký kinh doanh, Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh, chứng chỉ hành nghề) (bản sao chứng thực)

4.2. Nhà thầu lập thiết kế cơ sở (Giấy phép thành lập doanh nghiệp, Giấy phép đăng ký kinh doanh, Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh, chứng chỉ hành nghề) (bản sao chứng thực)

  1. Số lượng hồ sơ: 03 bộ

Thời hạn giải quyết: + 10 ngày làm việc đối với dự án nhóm B
+ 07 ngày làm việc đối với dự án nhóm C

Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công thương

Kết quả thực hiện TTHC: Văn bản thẩm định

Lệ phí: Thu theo quy định hiện hành

Yêu cầu điều kiện:không

Căn cứ pháp lý:

  1. Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;
  2. Thông tư số 26/2016/TT-BCT ngày 30/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định nội dung lập, thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng công trình mỏ khoáng sản.
  3. Thông tư số 209/2016/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở.

[Trở về]
Phản hồi bạn đọc