Tư vấn hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp

Thủ tục cấp giấy phép sản xuất rượu Gửi Câu Hỏi
Câu hỏi :
Xin hỏi về Thủ tục cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 03 triệu lít/năm)?
Người hỏi: Lê Thị Hương ( 25/04/2023)
Câu trả lời :
Cơ quan trả lời: Tổ Tư vấn pháp lý Ngày trả lời: 25/04/2023

Căn cứ Quyết định số 1272/QĐ-UBND ngày 26/7/2018 của UBND tỉnh Hà Nam về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương trên địa bàn tỉnh Hà Nam thì Thủ tục cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 03 triệu lít/năm)được thực hiện như sau:

Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ, nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Hà Nam, địa chỉ số 07 đường Trần Phú, phường Quang Trung, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam hoặc qua đường bưu điện. 

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xem xét tiếp nhận hồ sơ và chuyển về phòng Quản lý công nghiệp.

- Bước 3: Phòng Quản lý công nghiệpnghiên cứu giải quyết hồ sơ trình lãnh đạo Sở.

- Bước 4: Nhận kết quả:Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Hà Namhoặc qua đường bưu điện.

Thành phần hồ sơ:

1.Đơn đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định 105/2017/NĐ-CP)

2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương.

3. Bản sao Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (đối với rượu chưa có quy chuẩn kỹ thuật); bản sao Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

4. Bản sao Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường do cơ quan có thẩm quyền cấp.

5. Bản liệt kê tên hàng hóa rượu kèm theo bản sao nhãn hàng hóa rượu mà doanh nghiệp sản xuất hoặc dự kiến sản xuất.

6. Bản sao bằng cấp, giấy chứng nhận chuyên môn và quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động của cán bộ kỹ thuật.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 06 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Công Thương xem xét, thẩm định và cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 03 (ba) ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Công Thương có văn bản yêu cầu bổ sung.

Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chứcvà cá nhân

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công thương

Kết quả thực hiện TTHC: Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp

Lệ phí: Phí thẩm định: 2.200.000đồng/cơ sở/lần.

Yêu cầu điều kiện:

  1. Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.
    2. Có dây chuyền máy móc, thiết bị, quy trình công nghệ sản xuất rượu đáp ứng quy mô dự kiến sản xuất.
  2. Bảo đảm các điều kiện về an toàn thực phẩm theo quy định.
  3. Bảo đảm các điều kiện về bảo vệ môi trường theo quy định.
  4. Đáp ứng các quy định về ghi nhãn hàng hóa rượu.
  5. Có cán bộ kỹ thuật có trình độ, chuyên môn phù hợp với ngành, nghề sản xuất rượu.

Căn cứ pháp lý:

+Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu;
+ Thông tư 299/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện kinh doanh để cấp giấy phép sản xuất rượu, thuốc lá.


[Trở về]
Phản hồi bạn đọc